Vítejte na internetových stránkách
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice.

Naše škola poskytuje umělecké vzdělávání v hudebním, tanečním oboru a výtvarném oboru. Cílem školy je rozvíjení uměleckého nadání dětí od předškolního věku pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Jejich snahou a posláním je vychovávat vynikající umělce a zároveň učit děti lásce k umění, které je bude provázet celým životem. Ve vyučovacích hodinách usilujeme o individuální přístup k žákům, snažíme se, aby vyučování probouzelo v dětech nadšení, lásku a tvůrčí přístup k umělecké činnosti. V neposlední řadě návštěva ZUŠ podporuje smysluplné a kvalitní trávení volného času.

Rádi u nás přivítáme každého žáka s opravdovým zájmem o příslušný obor, 
i když nemá v plánu věnovat se v budoucnosti zvolenému oboru profesionálně.

Aktuality

 • Přejeme všem krásné prázdniny a pěknou dovolenou. Nejpozději v září zase na viděnou!
   
 • Výsledky červnových termínů přijímacích talentových zkoušek do ZUŠ k nástupu od září šk. roku 2020 / 2021 byly všem novým uchazečům odeslány na email či telefonický kontakt uvedený na přihlášce.
   
 • Jakým způsobem budou žáci hodnoceni za 2/2 pololetí a na vysvědčení? Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že 2/2 pololetí proběhlo za mimořádných podmínek a není tedy možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Více v souboru pod odkazem ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
   
 • Vyhlašujeme přijímací zkoušky pro nové uchazeče do nového školního roku 2020/2021. Více informací na stránce PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020 /2021
   
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  od pondělí 1. 6. 2020 se dveře naší školy otevírají také pro prezenční výuku tanečního a výtvarného oboru, skupinovou výuku hudebního oboru (komorní hra, komorní zpěv) a sborový zpěv. Ostatní předměty hudebního oboru (Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, kapela HORband, houslový TENTET, Hudební dílna) budou nadále vyučovány distanční formou. Vzhledem k různým specifikům a metodám výuky jednotlivých oborů, je potřeba vše vysvětlit, jak bude konkrétní výuka ve třídě probíhat (především z hlediska dodržení odstupů a užívání roušek). Takové informace a další informace o samotné výuce ve třídě obdržíte v brzské době do vašeho emailu, který si prosím pozorně pročtěte. Kontaktujte svého pedagoga o vašem rozhodnutí, zda-li využijete do konce školního roku tuto možnost prezenční výuky.
  Upozorňujeme, že provoz a pohyb ve škole je upraven dle nařízení MŠMT a nařízením ředitele školy - viz. Nařízení ředitele školy
   
 • "Jarní projekt" houslové třídy Elišky Chaloupkové společně se střípky z distanční výuky, ke shlédnutí pod odkazem - DOMÁCÍ HOUSLOHRANÍ, duben 2020 
   
 • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

  rozhodnutím vlády ČR, znovu zahajujeme výuku od středy 13. května 2020, a to pouze individuální hodiny 
  hry na nástroj nebo zpěv. Všechny ostatní předměty v rámci hudebního oboru budou i nadále probíhat distančně (Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, Hudební dílny, Komorní hra, Kom
  orní a Sborový zpěv, HORband, smyčcový TENTET). Distančně  také bude  probíhat i nadále výuka tanečního a výtvarného oboru.
  Vzhledem k tomu, že nám jde zejména o zdraví nás všech, jedná se o výuku na principu dobrovolnosti. Zvažte prosím se svou rodinou všechna možná rizika, kontaktujte prosím svého pedagoga a informujte jej o svém rozhodnutí. 


  Ve znovuotevřené škole je potřeba pohybovat se za za přijetí mimořádných bezpečnostních opatření v oblasti hygieny. Pro všechny, kteří vstoupí do školy, platí Nařízení ředitele školy v souboru pdf. Toto nařízení zapracovává specifické podmínky provozu ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice se shodou s "Opatření schválené MŠMT v souboru pdf". Při prvním vstupu do budovy školy žák odevzdá vyučujícímu Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v písemné formě, jinak nemůže být vpuštěn - Čestné prohlášení v souboru .pdfDo budovy smí vstoupit pouze žák školy, nikoli doprovod (rodič, rodinný příslušník). Další informace budeme postupně zveřejňovat.

  Žádáme rodiče žáků, aby k nám do školy neposílali děti nemocné a nachalzené! Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost a těšíme se až budeme vyučovat bez omezení, dál připravovat koncerty, výstavy a veškeré kulturní akce, které bohužel musely být zrušeny.

   
 •  Fotografie z Vystoupení Tanečního oboru ZUŠ a studentů Konzervatoře Duncan Centre Praha pod odkazem POD STŘECHOU hradu Točník
   
 • 19. ročníku pěvecké soutěže BRDSKÝ KOS se opět zúčastnili naši zpěváci ze třídy pí uč. Květuše Ernestové. A i v tomto ročníku dokázali, že je zpívání baví a že jsou skvělí muzikanti. Video z jejich vystoupení pod odkazy:  Video 1  - Filip Strejc, Video 2 - Martin Jirák a Filip Strejc, Video 3  - Tobias Rosenbaum
   
 • Vyhlašujeme PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro nové uchazeče o studium do nového školního roku 2019/2020. Termíny ověření předpokladů ke studiu uměleckého oboru se budou konat ve čtvrtek 30. května a v pondělí 3. června 2019. Podrobnější harmonogram zkoušek rozdělený dle oborů najdete pod odkazem na stránce ZÁPIS ŽÁKŮ, ŠKOLNÉ
   
 • V sobotu 15. prosince od 18 hodin se uskutečnil vánoční koncert zpěváka Josefa Vágnera, který vystoupil ve velkém sále KK Žebrák společně s dětským pěveckým sborem ZVONEK. Poděkování za krásný zážitek patří všem, kteří se na přípravě a realizaci koncertu podíleli. Více o koncertu v článku Josef Vágner a náš ZVONEK

 • Po krajském kole soutěže MŠMT v Kolíně slaví další úspěch taneční oddělení Venduly Dědové - tanečnice a tanečník s choreografiemi O kapkách a Za světlem postupují do celostátního kola v Uherském Hradišti. Cesta do Kolína byla náročná, děkujeme moc rodičům za pomoc a těšíme se do Uherského Hradiště!
   
 • Platné rozvrhy kolektivních hodin Hudební nauky (HN), Přípravné hudební výchovy (PHV) pro hudební obor jsou k dispozici na stránce Rozvrhy HN, PHV.
   


 •  

  První školní  almanach je od čtvrtka 26. března 2015 v prodeji
  a můžete jej získat za 200 Kč v kanceláři ZUŠ na Palackého
  náměstí 253 v Hořovicích. Více o 
  koncertu a školním alamanachu v článku z tištěných médií

 

 

 
Kontakt            

Palackého náměstí 253/4
268 01 Hořovice
+420 311 512 036
ePodatelna:bottom
Datová schránka-ID: afjxinc


PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
www.kr-stredocesky.cz

Banner iZUŠ

Novinky

06.06.2018 13:18
   Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové ukončili letošní předprázdninový...
09.05.2018 23:35
V pátek 5. května 2018 v odpoledních hodinách předvedl skvělý výkon Jindřich Zýka (lesní roh), který v celorepublikovém kole soutěže MŠMT, které se...
16.04.2018 16:09
Po dlouhých přípravách se podařilo ZUŠ Hořovice aktivně se zapojit do partnerského programu vzájemné spolupráce a vystoupit v německém...
04.04.2018 12:21
      Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše ERNESTOVÉ odstartovali svůj...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>